Warszawa: Kolonie muzyczne

Caritas Archidiecezji Warszawskiej zaprasza dzieci uzdolnione muzycznie na kolonie artystyczne do Broku nad Bugiem.
Zaproszenie skierowane jest w pierwszej kolejności do dzieci :
– z rodzin wielodzietnych (troje i więcej dzieci w rodzinie)
– niepełnych
– niezamożnych
Termin: 8-21 lipca 2006 r.
Wiek: 8-14 lat – dzieci grające na instrumentach i dysponujące nimi w czasie wyjazdu (dla pianistów – keyboard)
Zakwaterowanie:
– Pokoje w pawilonie (dzieci młodsze)
– Domki campingowe (dzieci starsze)
Kadra: kierownik, wychowawcy, nauczyciele – instruktorzy (absolwenci Akademii Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie), instruktor tańca
Kolonie maja charakter warsztatów muzycznych, na których uczestnicy doskonalić będą umiejętność gry zespołowej oraz pracy w grupie. Po wstępnym przesłuchaniu i zapoznaniu z uczestnikami planuje się utworzenie odpowiednich grup – zespołów kameralnych.
Celem każdego zespołu będzie przygotowanie, pod kierunkiem nauczyciela muzyki, jednego lub dwóch utworów i zaprezentowanie ich na koncercie finałowym.. Próby każdego z zespołów odbywać się będą co drugi dzień. Czas trwania próby do 90 min. Dni bez prób przeznaczone będą na samodzielną pracę uczestników (45-90 min.), a także na spotkania muzyczne, dyskusje, lekcje otwarte. Na ostatni dzień planuje się zorganizowanie koncertu finałowego, na którym zaprezentują się wszystkie zespoły.
W programie także wycieczki do: Puszczy Białowieskiej, Pułtuska (pływanie gondolami, przejazd wozami cygańskimi), skansenu w Ciechanowcu, Wyszkowa (na basen) oraz nauka tańca towarzyskiego.
Zapisy: 10-31 maja br., p. Elżbieta Jackiewicz, tel. 501 276 667 w godz. 10 -15
Zebranie rodziców: 6 czerwca 2006 r. godz. 17.00, ul. Krakowskie Przedmieście 62.

Skip to content