Warszawa: Dzień Uchodźcy

25 czerwca 2006 r. po raz kolejny w Polsce obchodzony będzie Dzień Uchodźcy. Z tej okazji na warszawskiej Agrykoli odbędzie się festyn, którego współuczestnikiem jest Centrum Pomocy Migrantom i Uchodźcom Caritas Archidiecezji Warszawskiej. W ramach obchodów święta warszawska Caritas zaprasza do swojego stoiska, na którym będzie można zapoznać się ze zwyczajami i kulturą uchodźców przebywających w Polsce, obejrzeć czeczeńskie i ormiańskie stroje ludowe, a także dokonać degustacji potraw kuchni kaukaskiej.
Caritas Archidiecezji Warszawskiej jest organizacją, która w ramach Centrum Pomocy Migrantom i Uchodźcom niesie kompleksową pomoc osobom starającym się o status uchodźcy, posiadającym zgodę na pobyt tolerowany oraz innym kategoriom migrantów. Biuro organizacji mieści się przy ul. Krakowskiej Przedmieście 62, lok. 44, i jest otwarte od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-17.00.
Celem funkcjonowania Centrum jest pomoc cudzoziemcom w zakresie: pomocy psychologicznej dla dzieci i osób dorosłych, pomocy prawnej oraz wsparcia socjalnego i materialnego.
Pomoc skierowana do migrantów będących w najtrudniejszej sytuacji życiowej obejmuje wszelkie dziedziny życia: od doradztwa i ułatwienia dostępu do usług z zakresu ochrony zdrowia, poprzez pomoc w kontaktach z instytucjami samorządu terytorialnego oraz administracji publicznej (przedszkola, szkoły, domy dziecka, Kuratorium Oświaty, żłobki, noclegownie, domy samotnej matki), aż do pomocy materialnej obejmującej żywność, środki higieniczne, obuwie, podręczniki i wyprawki szkolne dla dzieci, a także refundację kosztów okularów korekcyjnych i leków.
Od momentu rozpoczęcia działalności w maju 2004 r. do chwili obecnej, pomocą zostało objętych blisko 5000 osób.
Z Centrum współpracuje ponad 20 wolontariuszy, którzy pomagają migrantom w kontaktach z instytucjami publicznymi, w nauce języka polskiego, jęz. angielskiego, zajęciach wyrównawczych.
Na terenie Centrum działa świetlica dla dzieci uchodźców, posiadających zgodę na pobyt tolerowany, cudzoziemców oczekujących na nadanie statusu uchodźcy oraz migrantów i cudzoziemców podlegających innym formom ochrony.
Centrum jest finansowane ze środków publicznych (projektów współfinansowanych przez Europejski Fundusz Uchodźczy oraz Mazowiecki Urząd Wojewódzki), dotacji oraz darowizn od prywatnych sponsorów. Dużą wdzięcznością ze strony cudzoziemców cieszą się darowizny prywatnych firm obejmujące wsparcie materialne i żywnościowe.

Skip to content