Warmińsko-mazurskie: Spotkania nt. projektu „Promocja Zawodowa Dziewcząt”

Dyrektor Caritas Warszawskiej – ks. Mirosław Jaworski i koordynator projektu „Promocja Zawodowa Dziewcząt” – s. Ewa Ranachowska w dniach 20-21 czerwca br. odwiedzili dziewięć Powiatowych Urzędów Pracy w województwie warmińsko-mazurskim.
Celem spotkań z dyrektorami, doradcami zawodowymi i pośrednikami pracy z Powiatowych Urzędów Pracy w Ostródzie, Iławie, Nowym Mieście Lubawskim, Działdowie, Nidzicy, Piszu, Ełku, Olecku, Węgorzewie było przypomnienie celu projektu, jego założeń i kryteriów naboru, oraz przedstawianie realiów warszawskiego rynku pracy.
Projekt „Promocja Zawodowa Dziewcząt” obejmuje aktualnie osiem województw o największym strukturalnym bezrobociu w Polsce: warmińsko-mazurskie, pomorskie, zachodniopomorskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, łódzkie, podkarpackie, mazowieckie. Województwo warmińsko-mazurskie uczestniczy w projekcie od 2001 r.
Nabór do projektu odbywa się w sposób ciągły. Kandydatki powinny zgłaszać się do Terenowych Oddziałów Agencji Nieruchomości Rolnych (Olsztyn – woj. warmińsko-mazurskie, Gdańsk – woj. pomorskie, Szczecin – woj. zachodniopomorskie, Bydgoszcz – woj. kujawsko-pomorskie, Lublin – woj. lubelskie, Rzeszów – woj. podkarpackie, Warszawa – woj. mazowieckie i łódzkie) lub bezpośrednio do Caritas Archidiecezji Warszawskiej – tel. 22/826 09 13 i 0 604 641 484.
Uwaga!!!
Dziewczęta, które posiadają pochodzenie popegeerowskie (któryś z rodziców lub dziadków przepracował w Państwowym Gospodarstwie Rolnym trzy lata), pochodzą z województw nieobjętych projektem, są w trudnej sytuacji materialnej i chciałyby skorzystać z naszego projektu, prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 0 604 641 484.
Więcej informacji o projekcie www.warszawa.caritas.pl.

Skip to content