Wakacje 2019

Po całorocznym trudzie zajęć w szkole podopieczni świetlicy wyjechali na dwutygodniowe kolonie organizowane przez Caritas AW do Stegny, Ustronia  Jagniątkowa, Staszowa . Wszyscy otrzymali promocję do następnej klasy i zasłużenie wypoczywali na koloniach i różnych wyjazdach z rodzinami i przyjaciółmi.

Celem wyjazdu była integracja grup, poznawanie dorobku kultury polskiej, odkrywanie historii, tradycji i zabytków regionu, nabywanie umiejętności współpracy w grupie, nauka samodzielności, aktywne spędzanie wolnego czasu, zachęcanie do pokonywania trudności i nieśmiałości oraz budowanie poczucia własnej wartości.

Każdy turnus był bogaty w wycieczki: bliższe i dalsze; spotkania z ciekawymi ludźmi. Co wieczór odbywały się wieczorki ogólnokolonijne, na których zaprezentowane zostały pomysły dotyczące programu „Podróże”.

Uczestnicy kolonii  zwiedzali  stare miasta Polski. Poznali ich historię i współczesność.  Każdy dzień został wypełniony także grami i zabawami oraz zajęciami z instruktorami. Dzieci nie nudziły się a ponieważ pogoda sprzyjała dużo czasu spędzały na powietrzu W czasie kolonii odwiedziliśmy miejsca kultu Maryjnego oraz szliśmy śladami Jana Pawła II .

Wyjazd na kolonie był okazją do oderwania się od codziennych problemów i warszawskiej rzeczywistości.

Po powrocie z kolonii dzieci  miały możliwość korzystania z zajęć świetlicowych. W Warszawie także się nie nudziliśmy. Chodziliśmy na basen, do kina, na wycieczki dalsze i bliższe, uczestniczyliśmy w uroczystościach państwowych z okazji  75 rocznicy Powstania Warszawskiego oraz 80 rocznicy wybuchu II wojny światowej.  Braliśmy aktywny udział w biegu oraz uczestniczyliśmy  w koncercie śpiewając powstańcze piosenki. Spotkaliśmy się tez z uczestnikami tamtych dni. Odwiedziliśmy  muzea, ZOO, wystawy. Mieliśmy również szansę zobaczyć Warszawę z 36 piętra PKiN. W połowie sierpnia, włączyliśmy się w obchody uroczystości Wniebowstąpienia Pańskiego. W sierpniu tez odmalowaliśmy jedna sale  przygotowując świetlicę do nowego roku szkolnego. Wypoczęci , pełni wrażeń i energii rozpoczniemy nowy rok szkolny.

Chcielibyśmy podziękować ks. proboszczowi Dariuszowi Gasowi za wsparcie finansowe, bez którego wyjazd niektórych dzieci byłby niemożliwy.

Skip to content