W ROKU 2018 Z POMOCY CARITAS ARCHIDIECEZJI WARSZAWSKIEJ SKORZYSTAŁY TYSIĄCE OSÓB:

1061 dzieci

 • W 5 specjalistycznych placówkach wsparcia dziennego (świetlicach socjoterapeutycznych) na warszawskiej Ochocie, Ursynowie i Woli pod opieką specjalistów pracujących nad uzupełnieniem deficytów wychowawczych i edukacyjnych pozostawało 180 dzieci.
 • 632 dzieci (w tym 104 dzieci  z Ukrainy i Białorusi) wzięło udział w 6 wakacyjnych turnusach kolonijnych w różnych miejscach w Polsce. 124 dzieci wyjechało na zimowisko.
 • 110 dzieci skorzystało w ramach  programu „Skrzydła” z pomocy stypendialnej przeznaczonej
  na zakup przyborów szkolnych i opłaty za zajęcia dodatkowe.
 • 15 rodzin otrzymało wsparcie finansowe na zakup podręczników i przyborów szkolnych.

1025 chorych

 • W stacjonarnych placówkach Caritas AW przebywało 398 pacjentów – 182 w zakładzie opiekuńczo-leczniczym i 216 w hospicjum.
 • Hospicjum domowe sprawowało opiekę nad 542 osobami w miejscu ich zamieszkania na terenie powiatów: grodziskiego, grójeckiego, piaseczyńskiego, pruszkowskiego, warszawsko-zachodniego oraz w niektórych dzielnicach Warszawy.
 • W okolicach  Błonia i Grójca domową opiekę długoterminową świadczono 85 pacjentom.

644 bezdomnych

 • W dwóch warszawskich schroniskach znalazło dach nad głową, a nadto otrzymało wyżywienie, pomoc socjalną, psychologiczną, terapeutyczną i prawną 644 kobiet i mężczyzn.
 • Ponad 30 osobom udało się usamodzielnić – znaleźć mieszkanie i stałe źródło utrzymania.
 • W schronisku specjalistycznym wykonano ok. 10 tys. zabiegów higieniczno-medycznych.

I trudni do zliczenia inni potrzebujący:

 • Jadłodajnia Caritas wydała ponad 100 tys. ciepłych posiłków. 15 tys. razy korzystano z ciepłej kąpieli oraz wymiany odzieży w łaźni Caritas. Magazyn odzieżowy wydał odzież 9 tys. razy.
 • W okresie zimowym udzielono ponad 4 tys. interwencyjnych noclegów.
 • 2 tys. osób otrzymało pomoc indywidualną, w tym około 600 w zakupie leków, sprzętu rehabilitacyjnego i sprzętu AGD. Dofinansowane były turnusy rehabilitacyjne, leczenie specjalistyczne, zakupy dla poszkodowanych w wyniku zdarzeń losowych.
 • Ponad 1200 osób w ramach projektu „Czystość każdego dnia” otrzymało pomoc rzeczową w postaci artykułów chemii gospodarczej, odzieży i obuwia.
 • Tysiące osób  osób otrzymało pomoc i wsparcie w parafiach archidiecezji warszawskiej. Parafialne Zespoły Caritas świadczyły pomoc przekazując potrzebującym artykuły spożywcze, leki oraz paczki świąteczne.

DZIĘKUJEMY
Udzielenie wielorakiej opisanej wyżej pomocy możliwe było  dzięki współfinansowaniu zadań i projektów przez instytucje samorządowe i publiczne (w szczególności Miasto Warszawa i NFZ) oraz dzięki hojności darczyńców indywidualnych – osób fizycznych, firm, organizacji – odprowadzających 1% podatku na Caritas AW. Istotne były również wpływy z działalności gospodarczej wspierające realizację celów statutowych Caritas AW.
Wszystkim naszym Pracownikom, Wolontariuszom, Darczyńcom oraz Współpracownikom w urzędach publicznych i wszelkich instytucjach i organizacjach składam serdeczne podziękowanie za profesjonalne wykonywanie trudnych zadań oraz za harmonijną współpracę w trosce o bliźniego.
W Nowym Roku 2019 życzę wszystkim Państwu radości i satysfakcji w życiu rodzinnym  i zawodowym.
 
ks. Zbigniew Zembrzuski
dyrektor Caritas AW

Skip to content