„W rodzinie siła” czyli warsztaty dla rodzin.

W Specjalistycznych  Placówkach Wsparcia Dziennego Caritas Archidiecezji Warszawskiej przy ul. Dereniowej 12 i Al. KEN 101 w Warszawie  od  04.10.2017r. do 31.12.2017 r.  realizowany jest projekt pod nazwą „W rodzinie siła”.  Celem projektu jest wzmocnienie kompetencji rodzicielskich, zwiększenie umiejętności w pełnieniu właściwych ról w rodzinie, kształtowanie równowagi pomiędzy bliskością a samodzielnością oraz wzmocnienie  więzi w rodzinach poprzez wspólne spędzanie czasu i modelowanie właściwych zachowań w relacji dziecko-rodzic.
W świetlicy socjoterapeutycznej przy ul. Dereniowej 12  ramach trzech spotkań dzieci wspólnie z rodzicami miały możliwość doświadczania siebie nawzajem. Podczas warsztatów uczestnicy poszukiwali  swoich podobieństw oraz różnic,  uczyli się akceptacji i szacunku do tego co mają w sobie innego. Towarzyszyła temu radosna atmosfera,  w której rodzice i dzieci zobaczyli jak ważne są chwile, które razem spędzają.  Przestrzeń,  którą dał ten projekt umocniła więzi w rodzinach a w niektórych bardziej zacieśniła. Rodzice okazywali dzieciom troskę i zainteresowanie, dopingowali podczas wspólnej gry w kręgle, pomagali odnaleźć się w nietypowej sytuacji  jakim było wyjście na  Niewidzialną wystawę oraz wspólnie przeżywali spektakl Gwiazdka w teatrze Guliwer. Dzieci miały w tym czasie rodziców obok siebie, ich uwagę o którą w codzienności tak trudno. Miło było popatrzeć na ich uśmiechnięte buzie.
W placówce przy Al. KEN 101 w ramach zajęć warsztatowych, których tematyką  było NVC- czyli porozumienia bez przemocy zgłębiono tematykę zagadnień takich jak wartości rodzinne, złość jako emocja występująca w relacjach w rodzinie, umiejętność rozumienia i nazywania uczuć i potrzeb a także dowiedzieliśmy się czym różni się karania i nagradzanie od dialogu. Podczas warsztatów dzieci i rodzicie mieli szanse przepracować trudne sytuacje występujące na płaszczyźnie rodzic-dziecko a także dowiedzieć się co robić kiedy nie potrafią porozumieć się nawzajem. Dzieci także miały szansę opowiedzieć o swoich uczuciach i potrzebach. Zajęcia odbywały się w miłej i wesołej atmosferze, nie zabrakło kukiełek, kolorowych kartek i mnóstwa uśmiechów. Na zakończenie warsztatów zorganizowano rodzinne wyjście na basen. Była to jedna z niewielu  okazji, kiedy dzieci wraz z rodzicami mogły wspólnie i wesoło spędzić czas.
W projekcie  wzięło udział 18 rodziców  i  20 dzieci zamieszkujących na terenie Dzielnicy Ursynów.
Projekt finansowany jest przez  Miasto Stołeczne Warszawa Urząd Dzielnicy Ursynów.

Skip to content