VI ŚWIATOWY DZIEŃ UBOGICH

Caritas Archidiecezji Warszawskiej tworzą ludzie – przedstawiciele różnych narodowości, ras, religii i światopoglądów.

W orędziu na VI Światowy Dzień Ubogich, papież Franciszek napisał: „Wobec ubogich nie uprawia się retoryki, ale zakasuje się rękawy i realizuje się wiarę poprzez bezpośrednie zaangażowanie”. Taka postawa od ponad trzydziestu lat charakteryzuje pracowników i wolontariuszy Caritas Archidiecezji Warszawskiej – przedstawicieli różnych narodowości, ras, religii i światopoglądów , którzy z zaangażowaniem i bez medialnego rozgłosu niosą pomoc tam gdzie jej najbardziej potrzeba. W skali roku pomagamy:

BEZDOMNYM:

650 osób w schroniskach otrzymuje całodzienne wyżywienie i mieszkanie, pomoc psychologiczną i socjalną, korzysta z terapii uzależnień i indywidualnego programu wychodzenia z bezdomności.

6000 kompletów czystej odzieży otrzymują osoby w kryzysie bezdomności.

20.000 kąpieli odbywa się w łaźni.

CHORYM:

850 ciężko chorych pacjentów leczymy w hospicjum stacjonarnym, hospicjach domowych i zakładzie opiekuńczo-leczniczym.

DZIECIOM:

150 dzieci w świetlicach socjoterapeutycznych uzupełnia edukację oraz otrzymuje wsparcie socjalne.

8000 dzieci wyjechało w ostatnich latach na kolonie i zimowiska oraz otrzymało stypendia w programie „Skrzydła”.

INNYM POTRZEBUJĄCYM:

160.000 posiłków wydają jadłodajnie w Warszawie i Grójcu.

7500 osób korzysta z pomocy indywidualnej w zakupie leków, żywności, AGD oraz sprzętów i turnusów rehabilitacyjnych.

UCHODŹCOM Z UKRAINY:

500 osobom pomogliśmy w znalezieniu bezpiecznego zakwaterowania

25.000 razy skorzystano z magazynu z pomocą humanitarną na Woli

2.700.000 zł wyniosła wartość  środków higienicznych, żywności i innych produktów pierwszej potrzeby, które trafiły do uchodźców w Polsce oraz osób pozostających na terenie Ukrainy

W VI Światowym Dniu Ubogich bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy codziennie pracują i pomagają.  Dziękujemy 300 pracownikom i 200 wolontariuszom, ponad 500 darczyńcom indywidualnym i przeszło 7000 osobom, które w tym roku dokonały odpisu 1% podatku na rzecz Caritas AW.

Dziękujemy ponad 1000 wolontariuszy zorganizowanym w Parafialnych Zespołach Caritas na terenie archidiecezji warszawskiej. Są wśród nas osoby z Ukrainy, Białorusi, Indii i Rosji. Wszystkich łączy jedno zadanie  – POMAGAM.

Film z okazji Światowego Dnia Ubogich przygotowany przez Caritas Polska powstał we współpracy z Caritas Archidiecezji Warszawskiej.
Skip to content