Udział Caritas AW w Programie Logo East

W dniach 15-23 kwietnia 2009 r. realizowany był w Warszawie Program staży dla pracowników socjalnych ze Lwowa zorganizowany w ramach projektu „Od teorii do praktyki – zapewnianie usług dla osób bezdomnych we Lwowie” („From Theory to Practice in Provision of Services to Homeless People in Lviv”).
W realizacji Programu brali udział: Biuro Polityki Społecznej Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy, Caritas Archidiecezji Warszawskiej. OPS Wola, Stowarzyszenie Pomocy Osobom Bezdomnym oraz trzech ekspertów z Holandii..
W ramach programu zostały omówione następujące zagadnienia:
• Organizacja pomocy osobom bezdomnym w m.st. Warszawa – Anna Repelewicz-Iwaniuk – naczelnik Wydziału ds. Pomocy Społecznej;
• Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m.st. Warszawy wobec osób bezdomnych – Olga Filipiak-Wadas – zastępca Dyrektora OPS Wola;
• Placówki Stowarzyszenia Pomocy Bezdomnym – Ewa Jagodzińska – prezes Stowarzyszenia Pomocy Osobom Bezdomnym;
• Prezentacja Caritas Archidiecezji Warszawskiej – Misja i działanie – o. Roman Deyna – zastępca Dyrektora Caritas Archidiecezji Warszawskiej;
• Prezentacja sytuacji w Utrechcie – przedstawienie w zarysie procesu organizowania usług dla osób bezdomnych; współpraca organizacji pozarządowych z miastem; kompetencje pracownika socjalnego;
• Prezentacja działań zespołu pracowników socjalnych z Utrechtu;
• Warsztaty – „Studium przypadku” – organizowanie usług dla osób bezdomnych – przyjęcia do noclegowni i schronisk, działania wspierające. Rola pracownika socjalnego, wymagane umiejętności;
• Studium przypadku na podstawie doświadczeń Caritas Archidiecezji Warszawskiej – spotkanie z osobą bezdomną – Joanna Kaup – Markiewicz
• Przywracanie osób bezdomnych do społeczności poprzez określone działania socjalno-pomocowe oraz prowadzenie poradnictwa i informacji społecznej w Stowarzyszeniu Pomocy Bezdomnym – Ewa Jagodzińska
• Osoba bezdomna jako klient Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m.st. Warszawy – Aleksander Wichowski – pracownik Socjalny OPS Wola
• Zajęcia praktyczne dla pracowników socjalnych – Sonja Appelman, Joke Beekes
• Formułowanie celów i oczekiwań na nadchodzące staże pracowników socjalnych ze Lwowa, podział na grupy – Sonja Applelman. Elżbieta Mroczko,
• Prezentacja programu „Druga Szansa” – Mirosław Starzyński naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia Dzielnicy Wola m. st. Warszawy
• Staże w 2 – 3 osobowych grupach w Caritas Archidiecezji Warszawskiej – w Ośrodku Charytatywnym „Tylko z Darów Miłosierdzia” oraz w Schronisku – Przystań przy ul Wolskiej; w Stowarzyszeniu Pomocy Bezdomnym, w Pogotowiu Interwencji Społecznej, w Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m.st. Warszawy.
• Wizyta studyjna w gospodarstwie rolnym Caritas AW w Pieńkach Zarębskich
• Wizyta w Noclegowni dla Osób Bezdomnych na ul. Burakowskiej 16

Skip to content