Trwa Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom

Od pierwszej niedzieli Adwentu trwa rozpoczęta po raz 11 przez Caritas Warszawską wspólnie z innymi diecezjalnymi Caritas akcja Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom.
Świece są do odbioru w magazynie Caritas A.W. na ul. Czerniakowskiej 137 w godz. 9.00 – 15.00 oraz całodobowo na Krakowskim Przedmieściu 62 (w siedzibie warszawskiej Caritas). Środki uzyskane z tej akcji będą przeznaczone na dzieła związane z pomocą dzieciom.
Zapraszamy!

Skip to content