W Caritas Archidiecezji Warszawskiej kontynuowany jest projekt „Indywidualne ścieżki kariery zawodowej szansą dla osób niepełnosprawnych”.

Do tej pory przeszkolono 115 osób, z czego prawie 50% zostało zaktywizowanych społecznie i zawodowo.

Celem projektu jest:
• aktywizacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności
• stworzenie swojej Indywidualnej Ścieżki Kariery Zawodowej poprzez indywidualne podejście do każdego uczestnika

Uczestnicy projektu biorą udział m.in. w zajęciach z:
• autoprezentacji,
• komunikacji,
• treningu asertywności.

Uzyskują pomoc w określeniu:
• swoich predyspozycji i preferencji zawodowych,
• odkryją swoje kluczowe kompetencje,
• poznają nowe podejście do planowania kariery,
• profesjonalnie przygotują swoje dokumenty aplikacyjne,
• dowiedzą się jak skutecznie zaprezentować się potencjalnemu pracodawcy na rozmowie kwalifikacyjnej.

Po zakończonych warsztatach pozostajemy w kontakcie, by nadal wspierać, motywować i pomagać w podjęciu pracy lub wolontariatu przez beneficjentów.

Udział w warsztatach oraz wyżywienie jest całkowicie BEZPŁATNE, ponadto zagwarantowany jest bezpłatny dojazd, a w przypadku warsztatów całodobowych – nocleg.

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Biura Informacyjnego, które mieści się w Warszawie przy ul. Krakowskie Przedmieście 62 w Warszawie,
tel. 22 635 74 04 wew.279 lub 507 056 357
Koordynator projektu- Katarzyna Mędrzycka:
Adres e-mail: warszawa@188.caritas.pl
Więcej informacji na stronie: www.sprawni.caritas.pl

SZKOLENIA PROWADZIMY DO STYCZNIA 2008 – NABÓR TRWA!