Trwa akcja letnia warszawskiej Caritas

W tym roku jej szczególnym rysem jest pomoc dla osób dotkniętych klęską powodzi. Od 24 lipca w ośrodku Caritas AW w Broku przebywa 63 dzieci z terenów powodziowych. Przedstawiciele Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego realizują wśród tych dzieci program artystyczny. Caritas AW zaprosiła do pensjonatu w Olczy koło Zakopanego na dwutygodniowy pobyt w pierwszej połowie sierpnia matki z dziećmi z dotkniętej powodzią miejscowości Gorzyce w powiecie tarnobrzeskim (w sumie 35 osób), pokrywając koszty ich zakwaterowania, wyżywienia i transportu. Środki na ten cel pochodzą ze zbiórek przeprowadzonych przez Caritas AW oraz z wpłat na konto pomocy dla powodzian.

Skip to content