Teraz w bardzo dobrych warunkach

Caritas AW zgodnie z terminem zakończyła remont i modernizację Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego, mieszczącego się w zabytkowym Pałacu Kazanowskich przy Krakowskim Przedmieściu w Warszawie. Modernizacja obejmowała 3 kondygnacje o powierzchni 1 370 m2 i  łącznej kubaturze 3 655 m3.
Wartość inwestycji wyniosła
3 255,2 tys. zł., z czego 1 929,7 tys. zł. pochodziło ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i 296,9 tys. zł z budżetu państwa. Projekt ten był elementem składowym szerszych działań podjętych na rzecz rewitalizacji miasta stołecznego Warszawy. Remont i modernizację przeprowadziła firma Energy Investors sp. z o.o.
Cel projektu został osiągnięty. Dzięki zmianom układu pomieszczeń zgodnych z wymogami sanitarnymi oraz BHP, adaptacji ciągów komunikacyjnych dostosowanych dla potrzeb osób niepełnosprawnych, przebudowie instalacji sanitarnej, elektrycznej oraz instalacji systemu przeciwpożarowego, stworzono bardzo dobre warunki lokalowe, które w połączeniu z fachową pomocą lekarską, psychologiczna, rehabilitacyjną, opiekuńczą i duchową zdecydowanie poprawia stan fizyczny i psychiczny pensjonariuszy Zakładu Opiekuńczo Leczniczego Caritas AW. Caritas AW wyraża wdzięczność wszystkim instytucjom i ludziom, którzy mieli bezpośredni wpływ na powstanie, przebieg i realizację projektu.

Skip to content