Szkolne Koła Caritas Archidiecezji Warszawskiej – zapraszamy dzieci, młodzież i studentów

„Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi.” Jan Paweł II.
Zapraszamy dzieci i młodzież, przedszkolaków i studentów do podejmowania dzieła wolontariatu przez organizowanie Szkolnych Kół Caritas, Przedszkolnych, jak i Akademickich. Pamiętamy, że wolontariat nie jest dla nas celem, ale doskonałym środkiem do realizowania dzieła miłosierdzia. Spoglądamy na Dobrego Samarytanina Jezusa Chrystusa, który nieustannie zaprasza nas do miłości bliźniego. Podejmując posługę dla chorych, cierpiących, biednych, samotnych, słabych, smutnych wypełniamy w sposób rzeczywisty przykazanie miłości bliźniego i zyskujemy prawdziwy skarb, który nie ulega zniszczeniu – Skarb Nieba. Zapraszamy, zatem wszystkich, którzy odkrywają w sobie pragnienie dzielenia się miłością i czynienia dobra, aby jak najszybciej skontaktowali się ze swoimi katechetami lub nauczycielami i poprosili o pomoc w zorganizowaniu Szkolnego Koła Caritas. A oto przykłady SKC, które „śpieszą się kochać ludzi tak szybko odchodzą”.
1. GIMNAZJUM NR 43, IM. WOJSKA POLSKIEGO, ul. Emilii Plater 31, Warszawa. 13 wolontariuszy pojęło adopcję na odległość. Otaczają opieką dziecko na Madagaskarze.
2. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 340 IM. PROF. BOGUSŁAWA MOLSKIEGO, ul. Lokajskiego 3, Warszawa. 12 wolontariuszy stworzyło ogród żonkili dla swoich przyjaciół z hospicjum.
3. PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA, IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI, ul. Stary Rynek 9, Błędów.
4. KOLEGIUM ŚW. STANISŁAWA KOSTKI, ul. Kolegiacka 1, Warszawa. 39 wolontariuszy udziela korepetycji i pomaga Parafialnemu Zespołowi Caritas.
5. GIMNAZJUM NR 116, IM. HUSARII RZECZPOSPOLITEJ, ul. Uprawna 9/17, Warszawa. 27 wolontariuszy w roku św. Pawła koncentruje swoją uwagę na formacji duchowej, aby z miłością być dla innych.
6. XIV LO IM. STANISŁAWA STASZICA, ul. Nowowiejska 37 A, Warszawa. 18 wolontariuszy udziela korepetycji gimnazjalistom z matematyki i fizyki i innych przedmiotów, odwiedzają chorych i ukazują rąbek Piękna Boga przez śpiew, wiersz, teatr.
7. PARAFIA NMP WSPOMOŻENIA WIERNYCH, ul. Modrzewiowa 2, Zalesie Dolne. 11 wolontariuszy przygotowuje karty świąteczne i przekazuje je chorym. Odwiedzają samotnych, cierpiących i pomagają im w codziennych obowiązkach.
To są tylko niektóre dzieła charytatywne wymienionych SKC. Każde z nich podejmuje ich więcej. Jeżeli tych 124 wolontariuszy może tak piękne dzieła realizować to mogę i ja, ale możesz i ty. Dlatego i ty zostań wolontariuszem, i ty przecież możesz dzielić się miłością, i ty możesz pomagać innym. Chrystus dziś woła do ciebie: zobacz „Ja jestem” dla ciebie w twoim bliźnim. Przyjdź i odwiedź mnie, a doznasz głębokiego pokoju i radości.
„Tak niech wasze światło jaśnieje przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie” (Mt 5, 16).

Skip to content