Święto Patronalne Caritas AW

Święto Patronalne Caritas AW
Patronem Caritas AW jest błogosławiony Honorat Koźmiński OFM Cap. 16 października 2018 bp Piotr Jarecki przewodniczył mszy św. dla całego środowiska warszawskiej Caritas:  pracowników, wolontariuszy, pacjentów i ich rodzin. Świątecznym prezentem dla zgromadzonych był koncert gitarowy w wykonaniu Piotra Sikory i Szymona Soliwody – uczniów Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. Fryderyka Chopina w Warszawie przy ulicy Bednarskiej oraz uroczysty obiad przygotowany przez Spółdzielnię Socjalną „Kto rano wstaje”.
Codziennie Caritas AW pomaga prawie 1000 osobom, szczególnie ciężko i nieuleczalnie chorym – 300 pacjentów, bezdomnym w schroniskach dla kobiet i mężczyzn – 300 miejsc noclegowych z zapleczem sanitarnym i socjalnym, potrzebującym mieszkańcom Warszawy – codzienny ciepły posiłek i wsparcie socjalne dla 200 osób oraz dzieciom i ich rodzinom w formie zajęć pozaszkolnych i programów stypendialnych. Ponadto osoby o niskich dochodach doraźnie korzystają z pomocy w zakupie leków, sprzętu rehabilitacyjnego, dofinansowania turnusów rehabilitacyjnych i innych niezbędnych bieżących potrzeb.
Ponad 200 wykwalifikowanych pracowników i ponad 100 wolontariuszy (głównie w opiece nad chorymi) stara się wypełniać sumiennie swoje trudne i zarazem odpowiedzialne zadanie pomocy potrzebującym i ciężko chorym.
Wszyscy razem czerpiemy siłę i motywację od naszego patrona bł. ojca Honorata.

 

Skip to content