Święto Patronalne Caritas AW

Patronem Caritas AW jest błogosławiony Honorat Koźmiński OFM Cap. 16 października 2018 bp Piotr Jarecki przewodniczył mszy św. dla całego środowiska warszawskiej Caritas:  pracowników, wolontariuszy, pacjentów i ich rodzin. Świątecznym prezentem dla zgromadzonych był koncert gitarowy w wykonaniu Piotra Sikory i Szymona Soliwody – uczniów Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. Fryderyka Chopina w Warszawie przy ulicy Bednarskiej oraz uroczysty obiad przygotowany przez Spółdzielnię Socjalną „Kto rano wstaje”.

Codziennie Caritas AW pomaga prawie 1000 osobom, szczególnie ciężko i nieuleczalnie chorym – 300 pacjentów, bezdomnym w schroniskach dla kobiet i mężczyzn – 300 miejsc noclegowych z zapleczem sanitarnym i socjalnym, potrzebującym mieszkańcom Warszawy – codzienny ciepły posiłek i wsparcie socjalne dla 200 osób oraz dzieciom i ich rodzinom w formie zajęć pozaszkolnych i programów stypendialnych. Ponadto osoby o niskich dochodach doraźnie korzystają z pomocy w zakupie leków, sprzętu rehabilitacyjnego, dofinansowania turnusów rehabilitacyjnych i innych niezbędnych bieżących potrzeb.

Ponad 200 wykwalifikowanych pracowników i ponad 100 wolontariuszy (głównie w opiece nad chorymi) stara się wypełniać sumiennie swoje trudne i zarazem odpowiedzialne zadanie pomocy potrzebującym i ciężko chorym.

Wszyscy razem czerpiemy siłę i motywację od naszego patrona bł. ojca Honorata.