Światowy Dzień Chorego w warszawskiej Caritas

W tym roku obchodzono po raz 16 Światowy Dzień Chorego. Z tej okazji w ZNZOZ Caritas AW, w kaplicy Hospicjum została odprawiona Msza św. w intencji chorych i cierpiących oraz za tych, którzy służą im różnego rodzaju pomocą. Wspólnie modlili się pacjenci, personel medyczny i wolontariusze. W  homilii zaakcentowano prawdę, że człowiek nie jest w stanie o własnych siłach zmierzyć się z cierpieniem. Zadaniem wszystkich jest bycie duszpasterzami chorych, dostrzeganie ich bólu i osamotnienia w chorobie.
Wiary i  cierpliwości chorym oraz dużo cierpliwości i  miłości personelowi życzyła p. Krystyna Łakomska – dyr. ZNZOZ Caritas AW.

17 lutego, także z okazji Światowego Dnia Chorego, w Kościele św. Szczepana i św. Anny w Raszynie została odprawiona Msza Święta w intencji chorych i ich rodzin. Po Mszy uczestnicy zostali zaproszeni na uroczysty poczęstunek zorganizowany przez Parafialny Zespół Caritas i osoby pracujące w Hospicjum Domowym w Raszynie.
Na okoliczność Dnia Chorego firma „ Biedronka” przekazała warszawskiej Caritas paczki ze słodyczami w ilości 200 szt. Słodycze trafiły do pacjentów ZNZOZ na Krakowskim Przedmieściu oraz do chorych objętych opieką świadczoną przez Caritas AW w trybie domowym.

Skip to content