Światowy Dzień Chorego

W Światowym Dniu Chorego 11 lutego 2018 r. ks. kardynał Kazimierz Nycz odprawił mszę św. oraz spotkał się z chorymi, ich rodzinami i personelem w Ośrodku Działalności Leczniczej Caritas AW. Codziennie w Caritas AW jest leczonych ponad 300 pacjentów: 150 w zakładzie opiekuńczo-leczniczym i hospicjum stacjonarnym przy Krakowskim Przedmieściu 62 w Warszawie, a pozostali w domach na terenie powiatów: grodziskiego, grójeckiego, piaseczyńskiego, pruszkowskiego, warszawsko-zachodniego oraz częściowo w dzielnicach południowych i zachodnich Warszawy. Modlitwa w intencji chorych oraz spotkanie z rodzinami i personelem medycznym każdego roku dodają wszystkim motywacji do wytrwałej pracy i troski o najbardziej potrzebujących.

Skip to content