Styczeń na Dereniowej

Intensywna praca dydaktyczna, ale także turniej sportowy, nauka jazdy na łyżwach oraz Program Zastępowania Agresji, to główne styczniowe zajęcia w ursynowskiej „Dziupli”.
Styczeń to miesiąc wystawiania ocen w szkole oraz czas wzmożonych starań o lepsze oceny. Prowadziliśmy w tym czasie dodatkowe zajęcia (głównie językowe). Dwa razy w tygodniu udało się nam prowadzić szkółkę jazdy na łyżwach na pobliskim lodowisku. Urządziliśmy także zimowy turniej sprawnościowo-sportowy.
Rozpoczęliśmy realizację programu Trening Zastępowania Agresji – w dwóch grupach wiekowych. Program ten ma na celu wyposażyć dzieci w umiejętności prospołeczne, nauczyć kontrolowania złości oraz podejmowania decyzji co do sposobu zachowania w oparciu o wartości moralne.
Przed nami w najbliższym czasie karnawałowe bale oraz wyjazd na zimowisko.

Skip to content