Sprawozdanie z działalności Mazowieckiego Programu Pomocy Stomatologicznej

Od wiosny 2006 r. Caritas Archidiecezji Warszawskiej realizuje Mazowiecki Program Pomocy Stomatologicznej „Śmiej się śmiało”.
Program adresowany jest do ubogich dzieci i młodzieży, która wchodzi w dorosłe życie i dotyczy szczególnie skomplikowanych spraw stomatologicznych i bytowych.
Do udziału w programie zgłoszono 56 osób w przedziale wiekowym od 11 do 21 lat. Do realizacji w pierwszej kolejności zakwalifikowano 14 osób wymagających pilnej interwencji stomatologicznej. Pacjentom usunięto próchnicę i założono stałe aparaty ortodontyczne.
Świadczenia stomatologiczne realizowano w dwóch ośrodkach: Wojewódzkim Centrum Stomatologicznym przy Nowym Zjeździe oraz w NZOZ „GORDENT” s.c. przy ul. Dunikowskiego.
Na wykonane w ramach programu działania Caritas A.W. wydała 5.820,80 zł. Ponieważ znaczny zakres tzw. leczenia zachowawczego mógł być realizowany z ubezpieczenia w ramach NFZ, wydatki Caritas A.W. zostały znacznie ograniczone.
Do wydanej kwoty należy jeszcze doliczyć wydatki na aparaty ortodontyczne. Koszt stałego aparatu to kwota ponad 2.000 zł.
Leczenie stomatologiczne zachowawcze, a przede wszystkim ortodontyczne, wymaga znacznych nakładów finansowych. Organizatorzy programu liczą zatem na sponsorów. Ilość środków finansowych zadecyduje o liczbie osób objętych pomocą.

Skip to content