W gronie przyjaciół (personel, pacjenci oraz rodziny) rozmawialiśmy o człowieku chorym, ubogim w aspekcie nauki Ojca Świętego. Rodziny pacjentów przebywających w Hospicjum to spotkanie odebrały bardzo pozytywnie, otrzymały wsparcie i siłę do towarzyszenia w cierpieniu swoim bliskim.