Spotkanie Rady Opiekuńczej w Caritas Archidiecezji Warszawskiej

18 listopada 2008 r. odbyło się w noclegowni Monaru przy ul. Skaryszewskiej spotkanie Rady Opiekuńczej, w której uczestniczyli przedstawiciele Caritas A.W. wraz z innymi instytucjami i służbami niosącymi pomoc bezdomnym. Spotkanie prowadził ks. Mieczysław Malinowski.
Jednym z ważnych problemów posiedzenia była dyskusja nt. przyjmowania do noclegowni osób pod wpływem narkotyków i alkoholu. W dyskusji zwrócono też uwagę na fakt, że brakuje odpowiedniej placówki dla ludzi bezdomnych niepełnosprawnych, chodzących o kulach i na wózkach.
W komunikacie przygotowanym przez przewodniczącego ks. Malinowskiego, podaje się, że trzy noclegownie będą przyjmować osoby bezdomne pod wpływem alkoholu, tj. Monar przy ul. Skaryszewskiej, noclegownia przy ul. Przyce, prowadzona przez Pogotowie Interwencji Społecznej oraz przy ul. Burakowskiej, prowadzona przez Polski Komitet Pomocy Społecznej. Powinny one nie tylko udzielać schronienia z możliwością zadbania o stan higieniczny, ale także zapewnić pomoc medyczną (choćby oczyszczenie organizmu i wzmocnienie kroplówkami), terapeutyczno-psychologiczną z zakresu choroby alkoholowej lub psychicznej oraz socjalną. Podczas, gdy placówkom tym brakuje środków na zakup leków, brak również systemu pozwalającego przekazać osobę bezdomną, pijaną do szpitala. Obecnie często jest tak, że znaleziony bezdomny wożony jest od placówki do placówki całą noc i nikt nie chce go przyjąć. Dyrektor Szpitala Psychiatrycznego w Drewnicy w obronie swojej placówki stwierdził, że NFZ nie zezwala przyjmować im pacjentów pod wpływem alkoholu. Z kolei przedstawiciele schronisk bronią się mówiąc, że człowiek pijany w schronisku stwarza zagrożenie dla innych, poza tym nie są oni w stanie profesjonalnie mu pomóc, bo często jego stan jest zagrożeniem życia dla niego samego, a organizacja boi się odpowiedzialności karnej. Zastanawiano się, jakie podjąć kroki, aby nieść bardziej skuteczną pomoc.
Mówiono też o przygotowaniu do zimy: Monar uruchomił patrol nocny, który poszukuje ludzi na ulicach i rozwozi posiłki. Na spotkaniu tym została przekazana również informacja o pracach nad społeczną strategią Warszawy oraz o kierunkach i celach polityki wobec bezdomności i wykluczenia mieszkaniowego. Ustalono też termin posiedzenia następnej Rady Opiekuńczej, na 16 grudnia 2008 r. na godz. 12:00 w Czarnej k. Wołomina – placówce dla osób bezdomnych prowadzonej przez Księży Orionistów.

Skip to content