Spotkanie Paraialnych Zespołów Caritas archidiecezji warszawskiej

Przedstawiciele Parafialnych Zespołów Caritas archidiecezji warszawskiej spotkali się 25 września w siedzibie Caritas warszawskiej. W spotkaniu, któremu przewodniczyli dyrektor Caritas AW, ks. Z. Zembrzuski, oraz koordynator zespołów parafialnych, p. Aniela Kamińska, wzięło udział ponad 120 osób. Spotkanie rozpoczęło się Mszą św., a po części roboczej zebrani zostali zaproszeni na poczęstunek oraz do pobliskiego kina „Kultura”, na film pt. „Ja też”. Część robocza spotkania dotyczyła m.in. : podsumowania akcji letniej, realizacji programu PEAD, współpracy ze Szkolnymi Kołami Caritas, obchodów Tygodnia Miłosierdzia oraz planowania działań w ramach Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom.

Skip to content