Spotkanie opłatkowe

Kilka razy w roku odbywają się spotkania przedstawicieli Parafialnych Zespołów Caritas. Jednym z nich jest spotkanie opłatkowe. 8 stycznia 2008 r. odbyło się właśnie takie spotkanie w siedzibie Caritas AW.
Najpierw była msza św., którą odprawił ks. dyr. Zbigniew Zembrzuski w intencji wszystkich PZC, wszystkich wolontariuszy i podopiecznych, o radość wspólnych spotkań, o otwarte i  pełne miłości serce służące potrzebującym. Czytany podczas mszy św. tekst ewangelii św. Marka ( Mk 6, 34-44) o rozmnożeniu chleba i ryb był Bożym wezwaniem skłaniającym do poświecenia się na rzecz bliźnich „Wy dajcie im jeść” i zarazem ufności w potęgę miłości ludzkich czynów zjednoczonych z Bożą miłością. W homilii ks. Z. Zembrzuski wyraził wielką radość z obecności bardzo licznej grupy ludzi (ok. 200 osób), którzy chcą być uczniami Chrystusa. Na koniec wszystkim życzył, aby w ich pracy dokonywały się cuda rozmnożenia, przez które będą nasycone nie tylko ciała, ale i dusze potrzebujących ludzi, aby karmili nie tylko chlebem, ale ciepłem, serdecznością, wyrozumiałością. Aby nie martwili się, że nie zawsze są w stanie dostatecznie pomóc, ważne że są, że wysłuchają i modlą się wspólnie z potrzebującymi, zawierzając wszelkie potrzeby Panu Bogu.
Po mszy św. wszyscy spotkali się na agapie, przy bogato zastawionym słodkościami i owocami stole sponsorowanym i pięknie przygotowanym przez członków PZC Dekanatu Ursynowskiego. Wszyscy połamali się opłatkiem składając sobie życzenia, cierpliwości, miłości, życzliwości, gorliwości w służbie potrzebującym.
Każdy z uczestników spotkania otrzymał kalendarzyk na 2008 r., z wydrukowanym hasłem „Bądźmy uczniami Chrystusa”. Do zabrania dla chorych były także folderki z Litanią do Matki Bożej Uzdrowienia Chorych, modlitwą chorego i Orędziem Benedykta XVI na XV Światowy Dzień Chorego.
Ponadto członkowie PZC zostali zaproszeni na wielkopostne rekolekcje, które odbędą się w Żdżarach w  dwóch terminach (15-17 i 22-24 lutego). Przy okazji omówione zostały także sprawy bieżące, a szczególnie apel do wszystkich PZC o  wpłaty 1 % podatku na rzecz Caritas AW.

Skip to content