Spotkanie opłatkowe PZC w warszawskiej Caritas

Uroczystym spotkaniem opłatkowym w dniu 7 stycznia rozpoczął się nowy rok posługi Parafialnych Zespołów Caritas archidiecezji warszawskiej. Spotkanie poprzedziła Msza św., którą w intencji wolontariuszy, kapłanów i podopiecznych parafialnych zespołów odprawił dyrektor Caritas warszawskiej, ks. Zbigniew Zembrzuski. Po Mszy św. uczestnicy zebrali się w sali konferencyjnej kompleksu „Res Sacra Miser”, gdzie omówiono aktualne sprawy – przygotowanie sprawozdań z pracy zespołów w roku 2009, planowane rekolekcje wielkopostne dla członków zespołów oraz czekające na realizację akcje rozprowadzania świec wielkanocnych i pozyskiwania 1% podatku dochodowego. Towarzyską część spotkania wypełniło dzielenie się opłatkiem i słodki poczęstunek.

Skip to content