Spotkanie opłatkowe Parafialnych Zespołów Caritas archidiecezji warszawskiej

11 stycznia wolontariusze Parafialnych Zespołów Caritas archidiecezji warszawskiej zebrali się na corocznym „opłatku”. Spotkanie rozpoczęło się mszą świętą w kaplicy „Res Sacra Miser”. Po życzeniach świątecznych przyszedł czas na wymianę informacji. Obrady poprowadzili ks. Zbigniew Zembrzuski, dyr. Caritas AW, oraz Koordynator programu PEAD p. Aniela Kamińska. Omówiono sprawy sprawozdawczości, podsumowano akcję Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom, zaplanowano rozprowadzanie świec wielkanocnych. Przedmiotem zainteresowania było także przypadające na czas noworoczny przygotowanie do pozyskiwania „1 procenta”. Ks. dyrektor zaprosił wolontariuszy na rekolekcje wielkopostne. W spotkaniu wzięło udział 140 osób.

Skip to content