Spotkanie nt. migrantów w Budapeszcie

Caritas Archidiecezji Warszawskiej jest partnerem projektu Wsparcie Migrantów- integracja przez informację. W ramach projektu Caritas Archidiecezji Warszawskiej przeprowadziła badania na temat potrzeb migrantów oraz problemów związanych z pobytem migrantów na terytorium Polski. Podobne badania prowadzone były w Czechach, Węgrzech, Słowacji i Słowenii. Spotkanie partnerów w Budapeszcie miało na celu przedstawienie wyników przeprowadzonych badań. W trakcie spotkania przedstawione zostały zagadnienia dotyczące polityki migracyjnej Unii Europejskiej oraz problem nieletnich migrantów przebywających w krajach Unii Europejskiej bez opieki.
Następne spotkanie w ramach projektu zostanie zorganizowane w dniach 5-6 grudnia w Warszawie. Na spotkaniu w Warszawie przedstawiony zostanie raport na temat integracji migrantów w krajach będących partnerami projektu, w tym w Polsce.

Skip to content