Spotkanie Kadry Kolonijnej

Caritas Archidiecezji Warszawskiej serdecznie zaprasza na spotkanie kadry kolonijnej wszystkich kierowników, instruktorów, pielęgniarki i wychowawców współpracujących podczas akcji wakacyjnej w roku 2014. Zgodnie z ustalonym terminem spotykamy się w czwartek 9 kwietnia o godzinie 17.00  w siedzibie Biura Caritas AW przy ul. Krakowskie Przedmieście 62.
Zapraszamy na spotkanie także osoby zainteresowane pracą na koloniach w roku 2015. prosimy o zabranie ze sobą CV i kserokopii dokumentów kwalifikacyjnych uprawniających do pracy na koloniach.

Skip to content