Specjalista ds. preintegracji i integracji

Caritas Archidiecezji Warszawskiej szuka osoby na stanowisko specjalisty ds. preintegracji i integracji w Centrum Pomocy Migrantom i Uchodźcom.
Zakres zadań:

 • realizowanie działań preintegracyjnych i integracyjnych dla cudzoziemców przewidzianych w projekcie „Nowy Dom Polska”,
 • organizacja pomocy socjalnej i rzeczowej dla cudzoziemców udzielanej w biurze projektu oraz wybranych ośrodkach dla cudzoziemców,
 • poradnictwo z zakresu pomocy społecznej i integracji kulturowej,
 • pomoc w redagowaniu i tłumaczeniu dokumentów beneficjentów,
 • pomoc cudzoziemcom w kontaktach m.in. z: instytucjami państwowymi, organizacjami pozarządowymi, szkołami, placówkami służby zdrowia,
 • współpraca z ośrodkami otwartymi i strzeżonymi dla cudzoziemców, Urzędem do Spraw Cudzoziemców w Warszawie, Strażą Graniczną, Ośrodkami Pomocy Społecznej,
 • organizacja spotkań z pracownikami wybranych ośrodków otwartych, organizacja warsztatów kulinarnych,
 • współorganizacja i uczestnictwo w integracyjnych turnusach dla dzieci cudzoziemskich,
 • powadzenie dokumentacji projektu i beneficjentów w Centrum Pomocy Migrantom i Uchodźcom Archidiecezji Warszawskiej zgodnie z wymogami funduszu FAMI,
 • współpraca z innymi partnerami projektu,

Miejsce pracy:
Centrum Pomocy Migrantów i Uchodźców Caritas Archidiecezji Warszawskiej, ul. Krakowskie Przedmieście 62, 00-322 Warszawa
Umowa o pracę do końca trwania projektu: 31.12.2017 r.
Wymagania:

 • wykształcenie wyższe humanistyczne, międzykulturowe, pedagogiczne,
 • doświadczenie w pracy na rzecz migrantów i uchodźców – potwierdzone 1 referencjami lub innymi dokumentami  potwierdzającymi należyte wykonanie świadczenia (np. świadectwo pracy, umowa itp.)
 • znajomość j. angielskiego
 • biegła znajomość obsługi komputera i pakietu biurowego

Wszystkich zainteresowanych prosimy o przesłanie CV i listu motywacyjnego na adres: warszwa@caritas.pl
Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty.
W CV należy zamieścić oświadczenie następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych umieszczonych w CV dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133, poz.883 z dnia 21 sierpnia 1997)”

Skip to content