Skierniewice: szkolenie zorganizowane przez Sekcję ds. Europejskiego Funduszu Uchodźczego

W dniach 5 – 6 grudnia w Skierniewicach odbyło się szkolenie dla wnioskodawców Programu 2005 zorganizowane przez Sekcję ds. Europejskiego Funduszu Uchodźczego Władzy Wdrażającej Programu Współpracy Przygranicznej Phare na temat zarządzania i rozliczania projektów. W szkoleniu wzięły udział Jolanta Adamska – specjalista ds. rozliczeń projektu oraz Urszula Biegańska – kierownik projektów Biura ds. Migrantów i Uchodźców.
Pierwszego dnia szkolenia beneficjenci programu wzięli udział w warsztatach dotyczących wskaźników projektów (rodzaje, kryteria ich oceny, przykłady), ponadto uczestnicy zaprezentowali swoje projekty oraz ćwiczyli zastosowanie matrycy logicznej jako narzędzia pomocnego w zarządzaniu projektami.
Drugi dzień szkoleń poświęcony był rozliczeniom projektów. Wiele uwagi poświęcono kosztom pośrednim, prawidłowemu sporządzaniu dokumentów potwierdzających poniesione w ramach projektu wydatki oraz wnioskom o płatność i raportom finansowym.

Skip to content