Międzynarodowe seminarium „Drogi pomocy…”

W dniach 1-3 października 2015 roku w Warszawie odbyło się współorganizowane przez Caritas Archidiecezji Warszawskiej seminarium pod hasłem “Drogi pomocy na styku bezdomności i problemów zdrowia psychicznego”. Seminarium odbyło się w ramach programu „Dignity and Wellbeing”, którego pomysłodawcą i realizatorem jest usytuowana w Belgii federacja SMES-Europa zrzeszająca osoby i organizacje działające na rzecz osób zmarginalizowanych w przestrzeni europejskiej.
Seminarium miało na celu pogłębioną refleksję nad sytuacją tych, którym pomóc jest szczególnie trudno – ludzi bezdomnych obciążonych poważnymi problemami psychicznymi. Refleksja, która kontynuowana będzie podczas podobnych spotkań w innych krajach, ma prowadzić do praktycznych wniosków i rekomendacji dla organizacji i instytucji powołanych do świadczenia pomocy. W Warszawie w trakcie trzech warsztatów uczestnicy przyjrzeli się problemowi z punktu widzenia trzech głównych operatorów pomocy – systemu ochrony zdrowia psychicznego, schronisk dla osób bezdomnych oraz nieinstytucjonalnych form wsparcia takich jak mieszkania monitorowane czy mieszkania chronione. Praca w warsztatach odbywała się metodą case study. Uczestnicy przedstawiali historie konkretnych osób obejmujące opis stanu zdrowia, sytuacji życiowej i udzielonej pomocy. Na tej podstawie doszło do owocnej wymiany doświadczeń i dyskusji. W seminarium uczestniczyło 20 gości z zagranicy (Włoch, Grecji, Portugalii, Hiszpanii, Francji, Belgii) i 20 z kraju.

Skip to content