Rozstrzygnięto przetarg

W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę, montaż, uruchomienie i przekazanie do eksploatacji dźwigu osobowego w zabytkowym budynku Archidiecezji Warszawskiej – nr sprawy CAW 100/L.Z/2007 wzięły udział trzy firmy:
1. Fabryka Urządzeń Dźwigowych Sp. z o.o.
Bolęcin 41; 09 – 110 Sochocin
2. Elektrodźwig Jerzy F. Olesinski
ul. Czarodzieja 10; 03 – 116 Warszawa
3. „Winda – Warszawa” Sp. z o.o.
ul. Surowieckiego 12; 02 – 784 Warszawa
Caritas Archidiecezji Warszawskiej jako Zamawiający na podstawie art. 92 ust. 1 Prawa zamówień publicznych informuje, że jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy:
„Winda – Warszawa” Sp. z o.o.
ul. Surowieckiego 12; 02 – 784 Warszawa
Cena oferty: 175 229,64 zł.
W trakcie postępowania nie dokonano wykluczenia żadnego z wykonawców i nie odrzucono żadnej oferty.
Wykonawcy otrzymali poniższe ilości punktów w kryterium cena:
Fabryka Urządzeń Dźwigowych Sp. z o.o. – 259,44 pkt
Elektrodźwig Jerzy F. Olesiński – 277,32 pkt
„Winda – Warszawa” Sp. z o.o. – 300,00 pkt

Skip to content