Caritas Archidiecezji Warszawskiej, 00-322 Warszawa ul. Krakowskie Przedmieście 62, ogłasza postępowanie prowadzone w trybie rozeznania cenowego
na zakup i dostawę artykułów chemii gospodarczej i środków czystości na potrzeby Caritas Archidiecezji Warszawskiej.

Termin składania ofert upływa dnia: 30.01.2015 r., godzina 10.30

Miejsce składania ofert: SEKRETARIAT Ośrodka Działalności Leczniczej Caritas A W.

Otwarcie i ocena ofert: 30.01.2015 r., o godzinie 11.00, GABINET  Kierownika ODL.

Osoba do kontaktu:  Pani Grażyna Majka, numer telefonu (22) 826-56-04 wew.200

Pliki do pobrania:

 

Informacja o unieważnieniu

Informacja o uniewaznieniu