Równi na Starcie

Z początkiem roku 2021 Caritas AW, a konkretnie Ośrodek Charytatywny TYLKO we współpracy ze schroniskiem PRZYSTAŃ, przystąpiła do realizacji programu „Równi na Starcie”. Jest to program finansowany ze środków unijnych podejmowany w partnerstwie z dwoma innymi organizacjami. Liderem programu jest Fundacja „Po Drugie” zajmująca się pomocą bezdomnej młodzieży, a drugim partnerem kancelaria prawna „Czupajło & Ciskowski”. Program ma wybitny rys aktywizacyjny i przewiduje wieloaspektowe wsparcie uczestników w drodze do adekwatnego zatrudnienia. Praca z uczestnikiem rozpocznie się od sporządzenia indywidualnej diagnozy psychologiczno-zawodowej i wytyczenia stosownej ścieżki reintegracji. Uczestnik otrzyma wsparcie psychologa, prawnika i terapeuty uzależnień. Weźmie udział w grupowych warsztatach ukierunkowanych na podnoszenie kompetencji życiowych i społecznych. W rezultacie będzie mógł przejść kurs przygotowania do konkretnego zawodu. Po odbyciu kursu program przewiduje wsparcie w zakresie treningu pracy oraz pośrednictwa pracy. Nowatorskim aspektem programu jest przewidziana w sporym godzinowym wymiarze funkcja asystentów osoby bezdomnej. Asystent będzie miał za zadanie towarzyszyć swemu podopiecznemu podczas całej odbywanej w trakcie programu drogi ze wszystkimi jej zawiłościami i trudnościami. Intensywna relacja 1:1 powinna sprzyjać pozytywnym rezultatom – w sferze uwarunkowań psychicznych, postawy życiowej, pewności siebie, celowości podejmowanych działań. Doświadczenie pracy pomocowej wyraźnie wskazuje na wagę opartej na zaufaniu relacji z drugim człowiekiem. Pomoc niezindywidualizowana jest często nieskuteczna przez to, że nie jest ściśle dopasowana do potrzeb lub podawana w zbyt słabej dawce. Jak sprawdzać się będzie funkcja asystenta i jak przebiegać będzie program – o tym będzie się można dowiedzieć z kolejnych aktualizacji zamieszczanych na naszej stronie.

Skip to content