Rodzina w poszukiwaniu skarbów

W okresie od  01.04.2016r. do 31.12.2016r. w Specjalistycznych  Placówkach Wsparcia Dziennego Caritas Archidiecezji Warszawskiej przy ul. Dereniowej 12 i Al. KEN 101 realizowany jest projekt pod nazwą „Rodzina w poszukiwaniu skarbów”.
Projekt finansowany jest przez  Miasto Stołeczne Warszawa Urząd Dzielnicy Ursynów w ramach realizacji umowy nr URN-XII/WSZ/B/VI/1/6/10/871/LW/2016.
W ramach projektu dzieci i ich rodzice uczestniczą w cyklu sześciu spotkań warsztatowych prowadzonych przez psychologa, pedagoga i socjoterapeutę  oraz weekendowym wyjeździe do Turna k. Białobrzegów. Działania skierowane są zarówno do dziecka z uwzględnieniem jego funkcjonowania w środowisku rodzinnym i rówieśniczym, jak i do rodzica/opiekuna z uwzględnieniem funkcjonowania rodziny w środowisku rodzinnym oraz lokalnym.
Celem projektu jest  budowanie pozytywnych  więzi rodzinnych, rozpoznanie i uwolnienie potencjału rodziny, zwiększanie kompetencji rodzicielskich, poprawa samoświadomości oraz modelowanie jak       w konstruktywny sposób spędzać czas oraz  budowanie poczucia zadowolenia, radości i satysfakcji      z bycia razem, możliwości współdziałania w rodzinie w  atmosferze pozbawionej substancji psychoaktywnych.
W projekcie bierze udział 40 dzieci i 26 rodziców zamieszkujących na terenie Dzielnicy Ursynów m.st Warszawy.

Skip to content