Rekolekcje zorganizowane przez warszawską Caritas

Od 23 do 25 marca na UKSW odbywały się wielkopostne rekolekcje zorganizowane przez Caritas AW dla przedstawicieli parafialnych zespołów Caritas. Były głoszone przez o. Zbigniewa Zalewskiego ze Zgromadzenia Najświętszych Serc Jezusa i Maryi.
O. Zbigniew otrzymał święcenia w 2000 r. Pracował 2 lata jako misjonarz w Republice Demokratycznej Konga, 3 lata we Wrocławiu jako katecheta, od 2006 r. jest dyrektorem ekipy rekolekcyjno-misyjnej w Kiełpinie k. Łomianek.
O. Zbigniew, podczas rekolekcji wygłosił 6 konferencji: o modlitwie, która jest nieodzownie człowiekowi potrzebna; o powołaniu do świętości; o zaangażowaniu w dziele Caritas a obowiązkach w rodzinie; o sakramencie chorych, który jest sakramentem uzdrowienia z grzechów.
Jedną z konferencji, o. Zbigniew poświęcił założycielowi Zgromadzenia o. Damianowi de Veuster, który był misjonarzem i opiekunem trędowatych na wyspie Molokai. Mocą czerpaną z Eucharystii zdołał on przemienić piekielną wyspę w miejsce godnej, ludzkiej egzystencji. Był człowiekiem, który z miłości oddał życie za wzgardzonych i odrzuconych.
W rekolekcjach uczestniczyło 96 osób.
Skip to content