Od 23 do 25 marca na UKSW odbywały się wielkopostne rekolekcje zorganizowane przez Caritas AW dla przedstawicieli parafialnych zespołów Caritas. Były głoszone przez o. Zbigniewa Zalewskiego ze Zgromadzenia Najświętszych Serc Jezusa i Maryi.

O. Zbigniew otrzymał święcenia w 2000 r. Pracował 2 lata jako misjonarz w Republice Demokratycznej Konga, 3 lata we Wrocławiu jako katecheta, od 2006 r. jest dyrektorem ekipy rekolekcyjno-misyjnej w Kiełpinie k. Łomianek.

O. Zbigniew, podczas rekolekcji wygłosił 6 konferencji: o modlitwie, która jest nieodzownie człowiekowi potrzebna; o powołaniu do świętości; o zaangażowaniu w dziele Caritas a obowiązkach w rodzinie; o sakramencie chorych, który jest sakramentem uzdrowienia z grzechów.

Jedną z konferencji, o. Zbigniew poświęcił założycielowi Zgromadzenia o. Damianowi de Veuster, który był misjonarzem i opiekunem trędowatych na wyspie Molokai. Mocą czerpaną z Eucharystii zdołał on przemienić piekielną wyspę w miejsce godnej, ludzkiej egzystencji. Był człowiekiem, który z miłości oddał życie za wzgardzonych i odrzuconych.

W rekolekcjach uczestniczyło 96 osób.