Rekolekcje wolontariuszy Parafialnych Zespołów Caritas

W dniach 15-17 lutego 2013 odbyły się w Konstancinie-Jeziornej rekolekcje wielkopostne dla wolontariuszy Parafialnych Zespołów Caratach archidiecezji warszawskiej. Konferencje rekolekcyjne pod ogólnym tematem „Wierzę w Boga – wierzę Bogu. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię” przygotował i przedstawił dawny współpracownik Caritas Polska, o. Dezyderiusz Pol OFM. W rekolekcjach wzięło udział 200 osób z 56 zespołów parafialnych. Uczestnicy mieli sposobność umocnić swą motywację do działania na rzecz potrzebujących, dowiedzieć się o aktualnych inicjatywach i zadaniach wolontariatu na szczeblu parafialnym oraz wymienić doświadczenia z pracy na polu charytatywnym. Obecny na rekolekcjach, dyrektor warszawskiej Caritas, ks. Zbigniew Zembrzuski, zaprosił ich do wzięcia udziału w ogólnopolskiej pielgrzymce pracowników i wolontariuszy Caritas do Łagiewnik krakowskich, w dniu 13 kwietnia br. na zakończenie Tygodnia Miłosierdzia. Każdy z uczestników otrzymał na zakończenie książkę pt. „Katechizm pracowników i wolontariuszy Caritas” mającą służyć dalszemu pogłębieniu zaangażowania charytatywnego.

Skip to content