Rekolekcje Wielkopostne Parafialnych Zespołów Caritas AW

W domu Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego Pallotynów w Konstancinie-Jeziornie odbyły się w dniach 27-29 marca 2009 r. rekolekcje wielkopostne, których myślą przewodnią była „Miłość chrześcijańska dzisiaj”. W rekolekcjach uczestniczyły 133 osoby z PZC Caritas AW. Prowadzącym nauki był wicedyrektor Caritas AW – ojciec Roman Deyna. W swoich konferencjach odwoływał się do Chrystusowego testamentu, fundamentu wiary katolickiej, jako programu życia, którym są wiara, nadzieja i miłość.
Posługa Parafialnych Zespołów Charytatywnych jest świadectwem miłości do Chrystusa i dziełem na wzór Jego działalności. Interesujące i wzruszające były wypowiedzi osób dających świadectwa miłości do bliźniego w swoim życiu, w duchu dzieła Caritas.
Spotkanie dyrektora Caritas AW ks. Zbigniewa Zembrzuskiego z uczestnikami rekolekcji miało charakter informacyjny i odnosiło się do przedstawienia programu działalności PZC na rok 2009; wyjaśnienia sposobu prowadzenia i rozliczania dokumentacji PEAD oraz wymiany doświadczeń.
Wszyscy uczestnicy rekolekcji otrzymali kwestionariusz wywiadu dla wolontariuszy PZC opracowany przez KUL. Dotyczy on kierunków rozwoju zaangażowania wolontariuszy w posługę charytatywną kościoła w Polsce.
Podsumowaniem spotkania była dyskusja o roli zespołów parafialnych w życiu parafii. Przyjęto następujące wnioski do dalszej pracy PZC:
• wzmocnić współpracę z księżmi,
• wprowadzić formację duchową,
• rozszerzyć kontakt z organizacjami pomocowymi,
• rozbudzać miłość przez postawę samarytańską,
• w każdym potrzebującym umieć znaleźć Chrystusa,
• dawać świadectwo miłości w strukturach parafialnych.
Czas między konferencjami wypełniały modlitwy indywidualne, adoracja oraz uczestnictwo w Drodze Krzyżowej, Godzinkach, Koronce do Miłosierdzia Bożego, Gorzkich Żalach i we Mszy Świętej.

Skip to content