Realizacja umowy z Zakładem Ubezpieczeń na Życie SA na zakup pralnicy

Zespół Niepublicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Caritas AW zawarł umowę z Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń na Życie SA z siedzibą w Warszawie, Al. Jana Pawła II 24 na dofinansowanie zakupu pralnicy w wysokości 6 000 zł. Cena pralnicy wyniosła 10.000 zł.

Dyrekcja ZNZOZ Caritas AW uprzejmie dziękuje Dyrekcji oddziału PZU Życie za dotychczasową współpracę i wsparcie finansowe.

Skip to content