RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ!

Caritas Archidiecezji Warszawskiej została Laureatem IV edycji Konkursu Grantowego RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ!, zorganizowanego przez Fundację „Dbam o Zdrowie”. Budżet projektu w wysokości 150000 zł, z czego 75000 zł pochodzi z Fundacji „Dbam o Zdrowie”, a 75000zł z budżetu naszej organizacji, przekazany zostanie na wsparcie w zakupie leków i środków medycznych dla osób chorych najbardziej potrzebujących. Z projektu pt. „RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ” w naszej organizacji skorzysta łącznie ok 600 osób. Projekt dedykowany będzie osobom będącym w trudnej sytuacji materialnej, których nie stać na samodzielne wykupienie leków i innych materiałów medycznych i potrwa do końca kwietnia 2016 r. Pomoc przekazana zostanie w postaci kart możliwych do realizacji w aptekach na terenie całego kraju.
Nasza Organizacja znalazła się w gronie 100 Laureatów Konkursu Grantowego 2015, które przygotowały i przesłały najlepsze projekty niwelujące bariery w dostępie do leków w Polsce. Pula środków przekazanych w ramach grantów przez Fundację „Dbam o Zdrowie” wyniosła w tym roku rekordowe 2 mln zł. Uroczyste spotkanie z Grantobiorcami, podpisanie umów i wręczenie symbolicznych czeków miało miejsce 30 kwietnia 2015 r. w łódzkiej Atlas Arenie.

Skip to content