Wśród ofiar katastrofy pod Smoleńskiem znalazł się ks. infułat Zdzisław Król, doktor prawa kanonicznego, Przewodniczący Komisji Nadzorczej Caritas Archidiecezji Warszawskiej, od wielu lat wierny przyjaciel Caritas AW. Ksiądz Infułat pełnił w kościele warszawskim w różnych okresach życia liczne i odpowiedzialne funkcje. Był między innymi proboszczem warszawskiej parafii Wszystkich Świętych, kanclerzem kurii metropolitalnej, wikariuszem biskupim, sekretarzem Archidiecezjalnej Rady Kapłańskiej, członkiem Rady Biskupiej, a także kapelanem Warszawskiej Rodziny Katyńskiej. Zginął w wieku 75 lat. 12 kwietnia 2010 r. o godz. 12 pracownicy biura oraz przyległych zakładów leczniczych Caritas AW zgromadzili się w pod przewodnictwem ks. dyr. Z. Zembrzuskiego w kaplicy Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego na modlitwę w intencji ofiar katastrofy i przyszłości kraju. W krótkim słowie do zebranych ksiądz dyrektor wspomniał w szczególności osobę ks. Zdzisława Króla.