Przybory szkolne i dożywianie – Caritas najbiedniejszym uczniom

Warszawa, Ełk, Gdańsk, Toruń, Białystok, Kielce, Rzeszów, 01.09.2003
Pomoce szkolne dla najuboższych dzieci, dożywianie ich, a przede wszystkim uczulenie społeczeństwa na potrzeby rodzin zmarginalizowanych – to plany Caritas na rozpoczynający się dzisiaj rok szkolny. W wielu diecezjach najubożsi uczniowie dostają od Caritas wyprawki szkolne, a w całej Polsce Caritas dożywia 45 tys. dzieci.
Caritas obu diecezji warszawskich (archidiecezji warszawskiej i diecezji warszawsko-praskiej) prowadzi akcję „Zostań sponsorem Literki A”, której celem jest pomoc dzieciom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, głównie z powodu utraty pracy przez rodziców. Caritas zbiera pieniądze na wyprawki szkolne i chce uwrażliwić mieszkańców miasta na potrzeby najbiedniejszych dzieci, które zapewne każdy może dostrzec wokół siebie.
Caritas i Fundacja Terra Humana chcą – czytamy na stronie www.literkaa.pl – żeby akcja stała się „pierwszą kroplą drążącą skałę obojętności wobec drugiego człowieka, naszego sąsiada zza ściany, osoby w podeszłym wieku, dziecka z sąsiedztwa”. Z danych Ośrodków Pomocy Społecznej i Caritas wynika, że w Warszawie pomocy potrzebuje około 3000 dzieci. Na stronie internetowej można nie tylko znaleźć adres konta, ale również zgłosić dzieci potrzebujące pomocy.
„Tornister pełen uśmiechu” to trwająca cały rok szkolny akcja Caritas diecezji ełckiej. We wrześniu w bankach i instytucjach staną skarbonki, a zebrane w ten sposób pieniądze zostaną przeznaczone na zakup podręczników i pomocy szkolnych. Z kolei „Pomóżcie nam pomagać” to program dożywiania w szkołach dzieci z ubogich rodzin.
Prywatne firmy zostały zaangażowane w pomoc uczniom także w archidiecezji gdańskiej. Caritas diecezji kieleckiej zamierza przeznaczyć w tym roku 5-9 tys. zł na zakup pomocy szkolnych. W Toruniu najuboższe dzieci dostaną podręczniki, przybory szkolne i ubrania.
Caritas archidiecezjalna w Białymstoku i jej parafialne zespoły zamierzają kupić książki i wyprawki nie tylko dzieciom ze swojego terenu, ale także z Białorusi – w ramach akcji Wschód 1500 plecaków i notesy zostaną przekazane Caritas Grodno. Z kolei w diecezji rzeszowskiej Caritas na rozpoczęcie roku szkolnego planuje finansową pomoc wielodzietnym rodzinom.

Skip to content