Caritas Archidiecezji Warszawskiej, Krakowskie Przedmieście 62, 00-322 Warszawa ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę środków czystości i chemii profesjonalnej .

Termin składania ofert: 16.01.2013r., godzina 09.00.

Miejsce składania ofert: biuro Ośrodka Działalności Leczniczej.

Otwarcie w dniu 16.01.2013r., godz. 09.30, gabinet Kierownika Ośrodka Działalności Leczniczej.

 

Do pobrania: