Caritas Archidiecezji Warszawskiej, ul. Krakowskie Przedmieście 62, Warszawa, ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę rękawic diagnostycznych jednorazowych.

Termin składania ofert: 16.01.2013r., godzina 09.00.

Miejsce składania ofert: biuro Ośrodka Działalności Leczniczej.

Otwarcie w dniu 16.01.2013r. o godz. 09.30, gabinet Kierownika Ośrodka Działalności Leczniczej.

 

Do pobrania: