ZZOZ Caritas A W u. Krakowskie Przedmieście 62, 00-322 Warszawa ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę rękawic diagnostycznych jednorazowych dla ZZOZ Caritas A W .

Termin składania ofert upływa dnia 21.12.2012r. godzina 09.00.

Otwarcie ofert gabinet Kierownika ZZOZ Caritas A W godzina 09.30.

 

Do pobrania: