ZZOZ Caritas AW ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego i kompresów gazowych dla ZZOZ Caritas AW.

Oferty należy złożyć do dnia 18.12.2012r. do godziny 09.00 w biurze ZZOZ Caritas AW.

Otwarcie ofert  18.12.2012r.,  godz. 09.30 gabinet Kierownika ZZOZ Caritas AW.

 

Do pobrania: