PRZETARG Z DNIA 19.11.2012

Zespół  Zakładów Opieki Zdrowotnej Caritas A.W. ul. Krakowskie Przedmieście 62, 00-322 Warszawa, ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę preparatów dezynfekcyjnych dla ZZOZ Caritas A.W.
Termin składania ofert upływa dnia 3.12.2012r. godz. 9.00
Miejscem składania ofert jest biuro ZZOZ Caritas A.W. Ul. Krakowskie Przedmieście 62 od 8.00 do 14.00
Otwarcie ofert dnia 3.12.2012r. godz. 9.30 Gabinet Kierownika ZZZOZ Caritas A.W.
Osoba upoważniona do kontaktu – Bożena Rymer, tel. 22 8260229 w. 328, kom. 513 148 285
e-mail: brymer@caritas.pl
Treść specyfikacji znajduje się w plikach do pobrania.

Pliki do pobrania:

 

Skip to content