Projekt Nadzieja: Trwa akcja informacyjno – edukacyjna

Caritas Archidiecezji Warszawskiej podjęła kontynuację akcji informacyjno-edukacyjnej w ramach realizacji projektu „Nadzieja” – Przeciwdziałania Prostytucji Przymuszonej i Handlowi Ludźmi.
Tym razem działania informacyjno-edukacyjne mają charakter wybitnie prewencyjny. Odpowiednio przygotowani i kompetentni pracownicy Caritas Warszawskiej (psycholog kliniczny i pedagog/socjoterapeuta) przeprowadzają zajęcia prewencyjne w formie warsztatów. Warsztaty odbyły się już w Schronisku dla Nieletnich i w Zakładzie Poprawczym. Od początku lutego są przeprowadzane w liceach ogólnokształcących, technikach i szkołach zawodowych. Zajęcia są prowadzone w szkołach, których dyrektorzy wyrazili zgodę, w ścisłej współpracy z pedagogami i psychologami szkolnymi. Celem zajęć jest zapoznanie młodzieży z problemem, uświadomienie jego skali, oraz wszelkich zagrożeń, pośród których funkcjonuje młody człowiek, często nie zdając sobie sprawy, że staje się potencjalną ofiarą handlarzy ludźmi. Zajęcia przeprowadzane są stosownie do potrzeb odbiorców i możliwości szkoły (warsztaty 2 – 4 godzinne).
Caritas AW za przeprowadzone zajęcia nie pobiera od szkół jakichkolwiek opłat.
Caritas Archidiecezji Warszawskiej serdecznie dziękuje Szanownym Dyrektorom i całemu Gronu Pedagogicznemu za zrozumienie wagi problemu i możliwość przeprowadzania zajęć.

Skip to content