Projekt „HomeLab”

Caritas Archidiecezji Warszawskiej jest partnerem projektu HomeLab*. Powstająca w jego ramach Społeczna Agencja Najmu i Zatrudnienia oferuje zintegrowany pakiet działań obejmujący: dostęp do samodzielnych mieszkań, usługi zatrudnieniowe oraz usługi w zakresie integracji społecznej. Oferta agencji jest adresowana do osób, które nie mogą zamieszkać w samodzielnym mieszkaniu ze względu na problemy o charakterze zatrudnieniowym oraz społecznym.
Beneficjentami projektu są między innymi podopieczni działającego przy Caritas AW Centrum Pomocy Migrantom i Uchodźcom oraz osoby bezdomne z prowadzonego przez Caritas AW ośrodka „Tylko”.
W Polsce liderem projektu HomeLab jest Fundacja Habitat for Humanity Poland. Powstająca obecnie w Warszawie Społeczna Agencja Najmu i Zatrudnienia tworzona jest dzięki współpracy pomiędzy przedstawicielami organizacji pozarządowych, m.st. Warszawy oraz właścicielami mieszkań prywatnych. W ramach projektu wsparcie uzyska 40 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Kluczową rolę w tworzeniu nowej usługi odegrają specjaliści ds. najmu społecznego będący pracownikami Agencji. Będą oni odpowiedzialni za pierwszy kontakt z uczestnikami projektu i dostosowanie wsparcia mieszkaniowego, zatrudnieniowego i  integracyjnego do potrzeb i możliwości uczestników. W trakcie trwania projektu specjaliści ci świadczyć będą: wsparcie w zamieszkiwaniu (w postaci pomocy w zarządzaniu budżetem domowym i cyklicznym rozliczaniu opłat, edukacji w zakresie oszczędzania energii oraz kontaktu z właścicielem w przypadku realizacji napraw wykraczających poza ustawowe obowiązki najemców) oraz wsparcie w zatrudnieniu (w postaci doradztwa zawodowego i wspólnego poszukiwania pracy oraz negocjacji i monitorowania warunków zatrudnienia).
* Pełna nazwa projektu: HomeLab: model Społecznej Agencji Najmu i Zatrudnienia jako zintegrowanych usług w zakresie mieszkalnictwa i zatrudnieni
Więcej informacji: LINK
 

Skip to content