Projekt dotyczący integracji migrantów

Caritas Archidiecezji Warszawskiej podpisała umowę partnerską z Międzynarodową Organizacją ds. Migracji (IOM) – Biuro w Warszawie w ramach projektu integracji migrantów „Integration through Information and Training of Public Offials and NGOs”. W projekcie uczestniczą przedstawiciele: Polski, Czech, Słowacji, Słowenii i Węgier. Organizacją wiodącą projektu jest Komitet Helsiński w siedzibą w Czechach.
Celem projektu jest:
– sporządzenie raportu w oparciu o rozpoznane potrzeby migrantów, szkolenie organizacji pozarządowych i administracji publicznych zajmujących się problematyką migrantów;
– informacja o warunkach pobytu i zatrudnienia, dostępie do świadczeń socjalnych, udziale w życiu publicznym oraz możliwościach prowadzenia działalności gospodarczej przez migrantów w Polsce, Czechach, Słowacji, Słowenii i na Węgrzech.
Zadaniem Caritas AW w ramach tego projektu jest:
– rozpoznanie potrzeb migrantów w Polsce w oparciu o ankiety przeprowadzone wśród cudzoziemców, ich stowarzyszeń, organizacji pozarządowych i organów administracji publicznej;
– przygotowanie informacji na temat możliwości pobytu cudzoziemców, ich zatrudnienia, uzyskania obywatelstwa, dostępu do edukacji, opieki zdrowotnej, uczestnictwa w życiu publicznym w Polsce.

Skip to content