Program Skrzydła

Caritas Archidiecezji Warszawskiej w roku 2014 objęła Programem Skrzydła 112 osób. Na realizację programu przeznaczono kwotę 102 300 zł.
W II semestrze roku szkolnego 2014/2015 przyznano Program Skrzydła dla 117 dzieci i przeznaczono kwotę ok. 72 000zł.
Środki na program Skrzydła Caritas AW posiada z wpłat indywidualnych darczyńców, firmy Karmar (8 dzieci) oraz dotacji z Caritas Polska (20 dzieci) i środków z 1 procenta podatku.
Serdecznie dziękujemy wszystkim darczyńcom za przekazanie darowizn.

Skip to content