Program” Skrzydła” w II semestrze roku szkolnego 2010/2011

W drugim semestrze roku szkolnego 2010/2011  programem „Skrzydła” zostało objęte 32 dzieci, w tym 21 dzieci ze środków pochodzących od indywidualnych darczyńców, 5  dzieci w ramach dotacji z Caritas Polska oraz 6 dzieci z darowizny od firmy KARMAR S.A.

Serdecznie dziękujemy wszystkim darczyńcom przekazującym środki finansowe i dary rzeczowe!

Skip to content